Technologia AI i 5G: co będą oznaczały dla przyszłości | VPNOverview

W ciągu ostatnich kilku lat było dużo szumu wokół 5G i AI. Gazety, strony internetowe, eksperci telewizyjni i politycy często mówią o potencjalnym wpływie tych technologii na świat. Jest to całkowicie uzasadnione, ponieważ 5G i AI reprezentują kolejną rewolucję technologiczną, która może drastycznie zmienić nasze życie na wiele sposobów. 5G i AI mają potencjał do digitalizacji i automatyzacji zadań w dziedzinie medycyny, edukacji, informatyki, robotyki, bankowości, zarządzania, działań wojennych, przestrzeni kosmicznej, rzeczywistości wirtualnej i wielu innych. Nie tak dawno ludzie będą mogli robić rzeczy uważane za fantastyczne. Potencjalne zastosowania 5G i AI są praktycznie nieograniczone. Co więcej, 5G i AI są komplementarne: pomagają sobie nawzajem osiągać lepsze wyniki i zdobywać nowe potencjały.


Jednak przy wszystkich nowych możliwościach i zmianach tych nowych technologii pojawia się nowy zestaw zagrożeń, które musimy wziąć pod uwagę. W tym artykule opisano, jakie są te nowe technologie, co mogą one oznaczać dla ludzkości i jakie są potencjalne zagrożenia.

Co to jest 5G?

5G to po prostu kolejny krok w telekomunikacji mobilnej. Telefony komórkowe 1G połączone bezprzewodowo z wieżami radiowymi umożliwiają prowadzenie rozmów podczas spaceru. 2G przekształciło analog w komunikację cyfrową, umożliwiając wysyłanie wiadomości tekstowych. 3G przeszedł do Internetu w telefonie komórkowym. 4G poprawiło prędkość i ilość przesyłanych danych przez Internet do tego stopnia, że ​​możesz przesyłać strumieniowo całe filmy na swój telefon. 5G jest następny w kolejce i zbliża się szybko. Kolejny krok w telekomunikacji pozwoli Ci osiągnąć prędkość Internetu nawet 100 razy szybciej niż 4G, praktycznie bez opóźnień przetwarzania.

5G sprawi, że „Internet przedmiotów” stanie się rzeczywistością

Dzięki 5G możliwe będzie również podłączenie dosłownie milionów podłączonych do Internetu urządzeń, urządzeń i czujników bez rozładowywania baterii. Takie nowe sieci umożliwią tworzenie całych inteligentnych domów i inteligentnych miast. Taką zglobalizowaną sieć urządzeń, urządzeń i czujników nazywa się czasem „Internetem przedmiotów” lub IoT. Umożliwi to wszystkim tym urządzeniom przesyłanie danych i komunikację bez udziału człowieka.

Ten „Internet rzeczy” umożliwi firmom automatyzację wszelkiego rodzaju procesów, obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie przejrzystości. Na przykład, przy odpowiednim programowaniu, Internet Rzeczy może stworzyć samowystarczalne jednostki rolnicze. Czujniki gleby ostrzegałyby drony, jakiej ilości wody lub składników odżywczych potrzebują rośliny, aby uzyskać maksymalną wydajność. Samochody można wyposażyć w czujniki opon, które kierują samochody samobieżne do mechanika w celu szybkiej wymiany opon. Możliwości ustanowienia samowystarczalnych ekosystemów za pośrednictwem ogromnej połączonej sieci wzajemnie wspierających się urządzeń wydają się ograniczone jedynie naszą wyobraźnią i chęcią inwestowania. Nic dziwnego, że dzięki wprowadzeniu 5G spodziewane są ogromne korzyści ekonomiczne. Na przykład firma konsultingowa ds. Zarządzania globalnego McKinsey spodziewa się, że do 2025 r. Internet przedmiotów będzie miał wpływ ekonomiczny do 11,1 bln USD.

5G pomoże AI wejść na nowy poziom

Aby rozszerzyć możliwości sztucznej inteligencji, musimy dostarczyć jej więcej danych. DUŻO danych. Ostatnie postępy w AI są wynikiem dwóch zmian. Po pierwsze, lata udoskonalonej mocy obliczeniowej. Ta moc wskazuje liczbę obliczeń, które komputer może wykonać w ciągu sekundy. Innym osiągnięciem była eksplozja spersonalizowanych danych, które nagle stały się dostępne, gdy ludzie na całym świecie zaczęli przesyłać swoje dane osobowe na strony mediów społecznościowych. Ilość publicznie dostępnych danych nagle zbiegła się ze zdolnością komputerów do faktycznego przetwarzania tych danych z błyskawiczną prędkością.

Dalsza poprawa sztucznej inteligencji będzie wymagać nowych technik i jeszcze większej ilości danych do sortowania przez komputery. Sztuczna inteligencja wymaga dużych ilości danych do wyszkolenia podstawowych algorytmów. 5G umożliwia rejestrowanie i przesyłanie znacznie większych zestawów danych między platformami niż jest to obecnie możliwe. Innymi słowy, 5G pomoże pokonać barierę technologiczną dostarczania algorytmom sztucznej inteligencji wystarczającej ilości danych, aby sztuczna inteligencja stała się bardziej zaawansowana.

Krótko mówiąc, 5G może sprawić, że kolejna wielka rewolucja technologiczna stanie się rzeczywistością. Potencjał zwiększenia wydajności jest prawie niewyobrażalny. W połączeniu z postępującą dziedziną sztucznej inteligencji zastosowania tych nowych technologii są praktycznie nieograniczone. Ale czym dokładnie jest sztuczna inteligencja? Jak maszyny mogą się „uczyć”? Jakie są możliwe zagrożenia związane z AI?

Jaka jest definicja AI?

Obwód mózgu na laptopieAI, czyli sztuczna inteligencja, to inteligencja demonstrowana przez maszyny. Oznacza to, że maszyny takie jak komputery wykonują zadania wymagające pewnego rodzaju inteligencji. Innym opisem sztucznej inteligencji jest: „Mówi się, że maszyna ma sztuczną inteligencję, jeśli potrafi interpretować dane, potencjalnie uczyć się na podstawie danych i wykorzystywać tę wiedzę do dostosowywania i osiągania określonych celów”. Chodzi o to, że ludzką inteligencję można tak precyzyjnie opisać, że można stworzyć maszynę do jej symulacji. Właśnie dlatego AI jest często używane w połączeniu z robotami: maszynami, które są w zasadzie kopiami ludzi o takich samych możliwościach.

Istnieją dwie bardzo różne koncepcje sztucznej inteligencji. Pierwszy „typ” lub idea sztucznej inteligencji to ta, którą rozpoznajesz ze słynnych filmów, takich jak 2001: A Space Odyssey lub Terminator. Są to maszyny lub systemy, które myślą, planują i reagują tak samo jak ludzie, a jednocześnie posiadają tak zwaną „superinteligencję”. Nazywa się to Artificial General Intelligence (AGI) i byłby w stanie przetwarzać informacje z prędkością błyskawicy, wykonywać niezwykle złożone obliczenia w nanosekundach i nigdy niczego nie zapomnieć. Możesz to sobie wyobrazić jako Google z własnym umysłem. W tej chwili nie ma takiej technologii. Naukowcy nie wiedzą, czy AGI jest realistycznie możliwe.

Druga wersja sztucznej inteligencji nosi nazwę „wąskiej sztucznej inteligencji”. To jest sztuczna inteligencja, która faktycznie istnieje i jest rozwijana podczas czytania. Wąska sztuczna inteligencja to systemy, które wykonują różne zadania niezwykle dobrze, takie jak samochody samobieżne, rozpoznawanie głosu lub oprogramowanie, które może dokonywać diagnoz medycznych na podstawie zaawansowanego obrazowania. W ramach wąskiej sztucznej inteligencji istnieje rozróżnienie między różnymi rodzajami uczenia się.

Różne rodzaje uczenia się z wąską sztuczną inteligencją

W ramach wąskiej sztucznej inteligencji istnieją różne rodzaje uczenia się. W poniższej tabeli znajduje się krótki i uproszczony opis tego rodzaju uczenia się.

Rodzaj „uczenia się”
Opis
Nauczanie maszynoweUczenie maszynowe polega na wykorzystaniu przykładów i doświadczeń w postaci danych w celu udoskonalenia sposobu przewidywania lub wykonywania zadań przez komputery
Nadzorowana naukaNadzorowane uczenie się pokazuje przykładowe dane oznaczone AI, takie jak fotografie z opisami, aby „nauczyć” komputer interpretować i kategoryzować je
Uczenie się bez nadzoruUczenie się bez nadzoru oznacza podawanie danych komputerowych bez adnotacji lub oznaczeń
Uczenie się przez wzmocnienieUczenie się przez wzmocnienie to oprogramowanie, które eksperymentuje z różnymi rodzajami działań, które może wykonać, aby dowiedzieć się, jak zmaksymalizować wirtualną nagrodę, podobnie jak zdobywanie punktów w grze wideo
Głęboka naukaGłębokie uczenie się jest prawdopodobnie najbardziej znaną formą i potencjalnie najbardziej przełomowym rodzajem uczenia się. Dogłębne uczenie się pozwala maszynom „uczyć się”, pozwalając mu sortować ogromne zbiory danych, a następnie rozpoznawać wzorce, znajdować korelacje i wyciągać wnioski na podstawie prawdopodobieństwa. Ta technika pozwoliła AI robić niesamowite rzeczy, takie jak: pokonać najlepszego szachistę na świecie, prawidłowo diagnozować czerniaki, prowadzić skomplikowane rozmowy z ludźmi, prowadzić samochody, pokonywać gry wideo, malować portrety, a nawet dokonywać odkryć naukowych.

Dla przypomnienia, rzeczywista mechanika uczenia się AI jest znacznie bardziej złożona niż tutaj opisano.

W przypadku komputerów rozpoznawanie obrazów jest trudniejsze niż u ludzi (więcej na ten temat poniżej). Wynika to z tego, że komputery są dobre w dopasowywaniu zer i jedynek, ale nie potrafią identyfikować obiektów. AI z łatwością rozpozna dwa identyczne obrazy kota, ponieważ będą miały dokładnie taką samą liczbę pikseli (pośród innych właściwości). Nie oznacza to jednak, że maszyna rozpoznała kota jako kota. Gdy ten sam kot jest pokazany na innych obrazach, urządzenie go nie rozpozna. Aby to zrobić, złożone problemy matematyczne należy rozwiązać za pomocą sieci neuronowej.

Celem głębokiego uczenia się jest przekształcenie możliwości uczenia się ludzkiego mózgu. Sieci neuronowe symulują sieć neuronów w ludzkich mózgach, aby podejmować decyzje w sposób bardziej ludzki.

Możliwości i ograniczenia AI

W ciągu ostatnich kilku lat opublikowano różne badania, w których twierdzi się, że sztuczna inteligencja będzie prawdziwą ekonomiczną zmianą. PwC Global, sieć profesjonalnych usług, przewiduje, że „sztuczna inteligencja mogłaby wnieść do globalnej gospodarki do 15,7 bilionów dolarów w 2030 r. Mówiąc wprost, z 5G i AI można zarobić absurdalnie dużo pieniędzy..

Niektóre sektory, które najbardziej skorzystają na sztucznej inteligencji, to opieka zdrowotna, przemysł motoryzacyjny, usługi finansowe, handel detaliczny, technologia, komunikacja i rozrywka, produkcja, energia oraz transport i logistyka.

Robot trzyma znaki zapytania

Ważne jest jednak, aby zobaczyć ograniczenia sztucznej inteligencji w jej obecnej postaci. Sieci neuronowe AI do tej pory mają tylko kilka milionów „neuronów”. Co wciąż jest bardzo mało w porównaniu do 100 miliardów neuronów w każdym ludzkim mózgu i jego bilionach synaps. Ponadto sieci neuronowe AI są „modelowane” w ludzkich mózgach; jednak ludzkie mózgi są tak niezwykle złożone, że wciąż jesteśmy daleko od ich pełnego zrozumienia. Innymi słowy, sieci neuronowe AI są niepełną imitacją czegoś tak złożonego, że jeszcze się nie zorientowaliśmy – jeśli kiedykolwiek to zrobimy.

Aby podać prosty przykład istniejących obecnie ograniczeń sztucznej inteligencji: „system„ głębokiego uczenia ”działający na 16 000 procesorów nauczył się rozpoznawać koty – z 75-procentową dokładnością – po przeanalizowaniu 10 milionów obrazów”. Trzyletnie dziecko może poprawnie zidentyfikować koty po obejrzeniu dwóch lub trzech podczas spaceru w parku. Ta forma sztucznej inteligencji nazywana jest „wąską”, ponieważ pod koniec dnia sztuczna inteligencja jest tak dobra, jak dostarczane dane. Ludzie nadal kontrolują wprowadzanie danych i mają za zadanie wymyślić złożone sieci i równania, aby sztuczna inteligencja działała. Co więcej, te algorytmy głębokiego uczenia się, w przeciwieństwie do ludzi, nie są w stanie rozważyć pomysłów lub koncepcji, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkały.

Krótko mówiąc, technologie te mają duży potencjał; ale wciąż daleko nam do osiągnięcia tego potencjału.

Powszechne mity na temat AI

Ponieważ pojęcie AI jest często używane w filmach i innych mediach, ludzie rozwinęli kilka typowych nieporozumień na temat AI. W poniższej tabeli omawiamy różne dobrze znane mity na temat sztucznej inteligencji i prawdy.

Mit
Prawda
„Superinteligencja” jest już za kilka latKolejne etapy wąskiej AI są najprawdopodobniej za kilkadziesiąt lat. AGI może nigdy nie istnieć.
Stworzenie wszechmocnego AGI jest nieuniknioneTo może się zdarzyć. Może nie. Eksperci AI nie zgadzają się, a my po prostu nie wiemy.
Tylko ludzie, którzy już się boją nowych technologii, martwią się sztuczną inteligencjąWielu czołowych badaczy AI, a także inni naukowcy wyrazili obawy dotyczące AI i kierunku, w którym zmierza.
AI może stać się świadomy lub złyBardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że AI źle zrozumie ludzkie cele. Mówienie sztucznej inteligencji, by „jak najszybciej dotarła do szpitala”, może spowodować, że samochód prowadzący pojazd przekroczy limit prędkości i spowoduje wiele wypadków, ponieważ jego jedynym celem jest jak najszybsze dotarcie tam bez uwzględnienia kontekstu. Jest to nieporozumienie między ludźmi a AI prowadzące do nierównomiernych celów. Różni się to od sztucznej inteligencji zmieniającej zło.
Roboty są głównym problemem, jeśli chodzi o niebezpieczeństwa związane z AIGłówny problem, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to tak naprawdę „niedopasowana inteligencja”, jak wspomniano powyżej. To tutaj cele AI nie są zgodne z naszymi celami.
Maszyny nie mogą mieć celówMaszyny faktycznie mogą mieć cele. Na przykład pocisk skierowany na ciepło ma cel, a mianowicie: trafić w cel. Problem pojawia się, gdy cele te są niedopasowane do celów człowieka wyznaczających je.

Obawy dotyczące 5G

Biorąc pod uwagę, że 5G i AI mają tak ogromny potencjał, by zmienić świat, to naturalne, że są też mnóstwo obaw. Najgorsze obawy koncentrują się wokół AI, ale 5G ma również wielu krytyków głosowych, którzy obawiają się, że nowa infrastruktura telekomunikacyjna przyniesie negatywne skutki zdrowotne.

5G wykorzystuje wyższą częstotliwość fal radiowych niż 3G lub 4G. Ta wyższa częstotliwość pozwala większej liczbie urządzeń na jednoczesny dostęp do Internetu. To umożliwi Internet rzeczy. Jednak niektórzy martwią się, że ta wyższa częstotliwość w połączeniu ze znacznie większą liczbą urządzeń stale komunikujących się ze sobą wpłynie negatywnie na nasze zdrowie i zdrowie innych zwierząt.

Jest to uzasadniony problem. Jeśli we wszystkich większych miastach występuje znaczny wzrost fal radiowych i promieniowania elektromagnetycznego, sensowne byłoby przynajmniej zastanowienie się, czy nie może to mieć skutków ubocznych. Należy jednak pamiętać, że do tej pory nie wiązano żadnych negatywnych skutków zdrowotnych z promieniowaniem urządzeń telekomunikacyjnych, czyli wież radiowych lub telefonów komórkowych. W 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała oświadczenie: „nie stwierdzono żadnych negatywnych skutków spowodowanych używaniem telefonu komórkowego”. Nie oznacza to, że 5G może powodować negatywne skutki zdrowotne. Ale jak dotąd nie znaleziono dowodów.

Zagrożenia związane z Internetem przedmiotów

Internet przedmiotów połączy więcej urządzeń niż kiedykolwiek wcześniej. Może to zapewnić współpracę i wydajność w wielu branżach, ale wiąże się również z wieloma zagrożeniami.

 • Im większa jest sieć urządzeń, tym więcej urządzeń jest narażonych na atak, jeśli hakerowi uda się naruszyć bezpieczeństwo sieci
 • Ilość urządzeń, które zostaną ze sobą połączone, może być zbyt duża, aby ludzkość mogła realistycznie zarządzać. Nadejdzie moment, w którym utrzymanie nadzoru będzie niemożliwe
 • Jeśli w sieci wystąpi błąd, możliwe, że dotknie go każde urządzenie w sieci
 • Nadal nie ma globalnego standardu zgodności wszystkich urządzeń, które powinny stać się częścią Internetu przedmiotów. Może to powodować problemy z komunikacją między urządzeniami

Ryzyko rozwoju AI

AI szczególnie dotyczy wielu osób. Utworzenie AGI mogłoby wymknąć się spod kontroli i oznaczać katastrofę ludzkości, podobnie jak w Terminatorze. Na szczęście jest to najmniej prawdopodobny problem ze strony AI. Niemniej jednak istnieje wiele innych poważnych obaw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

Osoba
Martwić się
Elon MuskGlobalna konkurencja o dominację AI może doprowadzić najbardziej zaawansowane technologicznie narody świata (USA, Chiny, Rosję, Niemcy itp.) Do przypadkowego spowodowania III wojny światowej.
Stephen HawkingSztuczna inteligencja powoduje wiele zakłóceń, które mogą doprowadzić do największej katastrofy w historii ludzkości. Pomyśl o potężnej autonomicznej broni, nowych sposobach uciskania ludzi lub masowych zakłóceniach gospodarczych
Programiści AIAlgorytmiczne uprzedzenie (takie jak dyskryminacja kobiet lub mniejszości) może zostać przypadkowo wykryte przez AI i prowadzić do dalszej dyskryminacji pod względem możliwości zatrudnienia, uprawnień, stypendiów i wielu innych dziedzin
Unia EuropejskaBez ram regulacyjnych chroniących indywidualne wolności i prywatność sztuczną inteligencję można wykorzystać jako narzędzie masowej inwigilacji i broń przeciwko wolnościom osobistym

Końcowe przemyślenia

5G i AI nie są jeszcze za rogiem. Minie jeszcze kilka lat, zanim będziemy mogli zobaczyć szerokie efekty technologii 5G wdrożone na masową skalę. AI najprawdopodobniej jeszcze kilkadziesiąt lat dzieli go od osiągnięcia poziomu inteligencji, o którym spekuluje wiele osób. 5G zapewnia znacznie wyraźniejszy obraz tego, czego możemy się spodziewać pod względem zalet i wad. Jedno jest pewne, w ciągu najbliższych kilku lat usłyszymy jeszcze więcej o 5G i AI.

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map